Stem Kati Piri PvdA, lijst 6, plek 4
Stem Kati Piri PvdA Lijst 6, plek 4
 
Stem Kati Piri PvdA Lijst 6, plek 4 Bekijk de video

Wie is Kati?

Als dochter van een Hongaarse vluchteling weet Kati Piri hoe belangrijk mensenrechten zijn. Nu vecht ze in het Europees Parlement tegen dictators en voor diversiteit, solidariteit en een humaner vluchtelingenbeleid.

Kati werd in 1979 geboren in het Hongaarse Celldömölk. In Nederland kon Kati haar dromen verwezenlijken. Als assistent bij de PvdA-fractie in het Europees Parlement zette ze zich in voor het recht op een fatsoenlijk bestaan. Bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie hielp ze mee met dialoog tussen politieke partijen in landen als Burundi en Georgië. Vrijheid en democratie is voor velen immers geen vanzelfsprekendheid.

Sinds haar verkiezing tot Europarlementariër in 2014 spreekt ze als buitenlandwoordvoerder regeringen aan op mensenrechtenschendingen, ijvert ze voor betere omstandigheden voor vluchtelingen en rapporteert ze aan het Europees Parlement over de de situatie in Turkije.

Waarom Kati?

In 2017 zette Politico Kati Piri in de top van meest invloedrijke Europarlementariërs. Politico noemt haar een ‘progressieve pragmaticus’ en roemt het haar ervaring op het gebied van mensenrechten en migratiebeleid.

Dat is niet altijd makkelijk. Autoritaire leiders als de Turkse president Erdoğan en de Hongaarse premier Orbán proberen haar werk te saboteren.

Toch heeft Kati veel voor elkaar gekregen in het Europees Parlement. Dankzij haar werk als Turkijerapporteur heeft het Europees Parlement ervoor gestemd toetredingsgesprekken met Erdoğan stop te zetten. De Riffijnse protestleider Nasser Zefzafi werd mede door haar genomineerd voor de belangrijkste mensenrechtenprijs van de EU. Ze zette zich in voor betere leefomstandigheden voor vluchtelingen, verzette zich tegen de situatie in de Griekse kampen en bewerkstelligde wetgeving waarin wordt bepaald dat minderjarige vluchtelingen nooit gevangen mogen worden gezet. Corrupte Bulgaarse douaniers werden door haar inmenging ontslagen. En ze sprak zich uit tegen de beïnvloeding van verkiezingen door de laksheid van Facebook.

Op deze manieren heeft Kati bijgedragen aan de versterking van de Europese democratie, mensenrechten een centralere plek gegeven binnen de Europese Unie en diversiteit in Europa bevorderd.

Waarom stemmen?

In de hele Europese Unie staan onze democratische waarden onder druk, voelen minderheden zich minder veilig en leidt de houding van wereldleiders tot grote onzekerheid. Toch denk je er misschien aan niet te gaan stemmen. Want wat maakt jouw stem nou uit?

Stemmen is de belangrijkste manier om je te laten horen. Door te stemmen heb jij invloed. Op het Europees Parlement. Op Brussel. Op je arbeidsvoorwaarden, de situatie van vluchtelingen en het het klimaat. Op mensenrechten binnen en buiten de Europese Unie. Op alle vragen die landen beter samen kunnen oplossen. Op de toekomst van de EU. Want als jij niet gaat stemmen, beslist iemand anders voor je.

Iedere vijf jaar kiezen we het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft 751 zetels. Die zijn verdeeld over de 28 landen in de Europese Unie. Nederland heeft 26 Europarlementariërs. Die zijn verdeeld in politieke families met leden uit alle EU-lidstaten. De PvdA van Kati Piri hoort bij de familie van de sociaaldemocraten (S&D). Europarlementariërs kunnen wetsvoorstellen van de Europese Commissie veranderen en blokkeren. Daarmee hebben zij veel invloed op wat de Europese Unie doet.

Toch ging tijdens de Europese verkiezingen van 2014 maar 37,3% stemmen. Juist mensen die minder goed worden vertegenwoordigd, zoals vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond, bleven toen thuis. En dus werd hun stem niet gehoord in Brussel.

Beslis zelf over jouw toekomst. Wees niet onverschillig. Ga stemmen op 23 mei!

Onze visie voor Europa

Ons Europa moet zekerheid bieden. Ons Europa beschermt mensenrechten en diversiteit, is duurzaam en treedt eensgezind op in de wereld. En ons Europa staat dichter bij de mensen.

Want de wereld is onzeker. De Verenigde Staten, Rusland en China zijn onvoorspelbaar. Brexit leidt tot chaos in Groot-Brittannië. Grote bedrijven hebben te veel macht over ons dagelijks leven. In de Europese Unie houden landen als Polen, Hongarije en Italië zich niet aan onze afspraken. Wij willen geen Europa van haat en verdeeldheid.

In ons Europa is iedereen vrij en veilig. In ons Europa is geen plaats voor autoritaire leiders, hebben kwetsbare vluchtelingen recht op goede opvang en gaan mensenrechten boven economische belangen. Ons Europa is innovatief, zet in op duurzaamheid en houdt grote bedrijven verantwoordelijk. Iedereen heeft in ons Europa recht op een fatsoenlijke baan, een betaalbare woning en een sterk sociaal vangnet. Ons Europa beschermt.

Dit gaan we doen

Hoe biedt ons Europa zekerheid? Dit zijn de dingen die wij gaan doen:

Migratie en mensenrechten
 • We voeren een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in. Dit systeem heeft gestandaardiseerde asielprocedures, een bindend herverdelingsmechanisme en een verbod op het terugsturen van vluchtelingen naar onveilige landen.
 • We versterken de Europese mensenrechtenwetgeving. Het Handvest Grondrechten van de Europese Unie moet direct toepasbaar zijn, de Europese antidiscriminatierichtlijn moet eindelijk worden ingevoerd en we zetten ons in voor de erkenning van alle LHBTI-partnerschappen.
 • We zetten druk op lidstaten om de Europese anti-discriminatierichtlijn in te voeren en ijveren voor erkenning van LHBTI-partnerschappen, huwelijken, en meerouderschap.
Waarden en gedeelde toekomst
 • We voeren ieder jaar een onafhankelijke controle van democratie rechtsstaat uit onder alle lidstaten.
 • We pakken corruptie en vriendjespolitiek in de verdeling van EU-fondsen hard aan. Verkeerd bestede fondsen moeten worden terugbetaald.
 • We introduceren een Europees Kindergarantieplan. Dit plan garandeert dat ieder kind in de Europese Unie toegang heeft tot zorg, onderwijs, kinderopvang, een fatsoenlijk huis en goede voeding.
Innovatie en duurzaamheid
 • We scheppen duizenden groene banen door te investeren in innovatie in de landbouw en de maakindustrie.
 • We zetten een Europees Klimaatfonds op dat wordt betaald uit een nieuwe Europese CO2-belasting. Dit fonds zorgt ervoor dat de kosten van verduurzaming door de grootvervuilers wordt betaald.
 • We zorgen voor een Gemeenschappelijke Europese winstbelasting. Hierdoor kunnen grote bedrijven niet langer winsten tussen landen schuiven om belasting te ontlopen.
Fatsoenlijk werken en leven
 • We zorgen ervoor dat werk loont. Een fatsoenlijk sociaal minimumloon moet worden ingevoerd in alle EU-lidstaten.
 • We richten een Europese Arbeidsinspectie op. Deze gaat discriminatie op de arbeidsmarkt tegen en voorkomt dat collega’s uit verschillende landen op de werkvloer tegen elkaar worden uitgespeeld.
 • We stellen zelfstandigen ertoe in staat dezelfde rechten hebben als werknemers. Zelfstandigen moeten collectief over hun inkomen kunnen onderhandelen en hun risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het publieke sociale zekerheidsstelsel onder kunnen brengen

Waar ga jij Kati ontmoeten?

18 mei 13:30 - 17:00
Den Haag
Grootse campagneactie: De laatste zaterdag
Met Kati & Lodewijk
18 mei 13:30 - 17:00 Den Haag
Stationsweg 10B
2515 BN Den Haag
 
Grootse campagneactie: De laatste zaterdag
Met Kati & Lodewijk
 
18 mei 18:00 - 21:00
Amsterdam
Eurovision - Watch party PvdA De Balie
Met Kati & Frans
18 mei 18:00 - 21:00 Amsterdam
Café Pliek
T.T. Neveritaweg 59
1033 WB Amsterdam
 
Eurovision - Watch party PvdA De Balie
Met Kati & Frans
 
18 mei 21:30 - 22:30
Den Haag
Iftar met Soedanese gemeenschap
18 mei 21:30 - 22:30 Den Haag
Erasmusplein 78
2532 RE Den Haag
 
Iftar met Soedanese gemeenschap
 
19 mei 18:00 - 20:30
Bergen op Zoom
Politiek café met Kati Piri
Mensenrechten en de Europese verkiezingen
19 mei 18:00 - 20:30 Bergen op Zoom
Business Center Blokstallen
Blokstallen 2
4611 WB Bergen Op Zoom
 
Politiek café met Kati Piri
Mensenrechten en de Europese verkiezingen
 
20 mei 20:00 – 22:00
Amsterdam
Skin Deep #2: Racisme in Europa
Met Kati Piri
20 mei 20:00 – 22:00 Amsterdam
Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam
 
Skin Deep #2: Racisme in Europa
Met Kati Piri
 
22 mei 15:00 – 17:00
Gouda
Stationsactie voor een zeker Europa
22 mei 15:00 – 17:00 Gouda
Station Gouda
Stationsplein 11
2801 AK Gouda
 
Stationsactie voor een zeker Europa
 
22 mei 18:00 – 19:00
Den Haag
Radio-interview Studio Haagsche Bluf
22 mei 18:00 – 19:00 Den Haag
Omroep West
 
Radio-interview Studio Haagsche Bluf
 
23 mei Hele dag
Heel Nederland
Verkiezingen
23 mei Hele dag Heel Nederland

 
Verkiezingen
 

 

© 2019 Copyright. Alle rechten voorbehouden | App Kati's team: 06 – 404 05 865 | Stuur Kati een e-mail: contact@katipiri.nl